ЕЛСА Україна та Міжнародне товариство прав людини підписали Меморандум щодо стажування студентів-правників

1 липня 2021 року Директор Інформаційно-аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини (ІАЦ МТПЛ) Антон Алєксєєв та Президент Всеукраїнської громадської організації  «Європейська Асоціація Студентів Права Україна» (ЕЛСА Україна) Крістіна Петронюк підписали Меморандум про співробітництво.

Метою Меморандуму є спільна діяльність з метою проведення навчальних стажувань відповідно до програм професійного розвитку та співпраця, направлена на здобуття студентами досвіду в галузі права з використанням практичного досвіду роботи правозахисної організації.

Учасники заходу також домовилися про впровадження  інших освітніх, наукових, соціальних, правових проектів, спрямованих на розвиток співробітництва між ЕЛСА Україна та міжнародною громадською організацією ІАЦ МТПЛ.

«Ми розглядаємо стажування студентів-правників на базі Інформаційно-аналітичного центра МТПЛ, перш за все, як чудову можливість отримання практичного досвіду незалежної правозахисної діяльності, – зауважила під час підписання Меморандуму Крістіна Петронюк. – Цей досвід буде надзвичайно корисним, адже дає змогу застосувати правові навички і знання на користь суспільству».

Як зазначив під час заходу Антон Алєксєєвв, Міжнародне товариство прав людини протягом п’яти останніх років проводить успішні стажування для студентів-правників українських юридичних навчальних закладів. «Підписання Меморандуму про стажування із ЕЛСА Україна відкриває доступ до практики та досвіду діяльності міжнародної правозахисної організації усім членам цієї потужної студентської організації, що дасть змогу підвищити обізнаність студентів-правників у соціальних питаннях, розширить їх правовий інструментарій та навики правозастосування у сфері правозахисної діяльності», – сказав він.

ДОВІДКОВО. ЕЛСА Україна – це українська частина неполітичної неприбуткової міжнародної студентської організації, що  представленої у 44 країнах Європи та охоплює майже 70 тисяч студентів з 375 юридичних факультетів.

ЕЛСА має статус спостерігача у Всесвітній організації інтелектуальної власності, консультативний статус в категорії C в Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), спеціальний консультативний статус в ЕКОСОР (Економічна і соціальна рада Організації Об’єднаних Націй), статус учасника в Раді Європи.

В Україні ВГО нараховує 7 локальних осередків, 500 активних членів. Організація проводить понад 100 академічних заходів на рік, серед яких зустрічі з практикуючими юристами, інституційні візити до органів державної влади та громадських організацій, моделювання судових змагань та змагань з переговорів, конкурси есе, панельні дискусії та вебінари, літні школи та стажування.

Інформаційно-аналітичний центр Міжнародного товариства прав людини є підрозділом міжнародної неурядової правозахисної організації, що об’єднує близько 30 000 членiв в 38 країнах свiту. МТПЛ має консультативний статус (Реєстр) при ЕКОСОР Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, консультативний статус при Радi Європи, статус спостерiгача при Органiзацiї Африканських Держав i в  управлiннi громадської iнформацiї Органiзацiї Об’єднаних Нацiй. Прiоритетними напрямками роботи є: пiдтримка окремих осiб або груп, якi зазнають переслiдувань, тюремного ув’язнення та/або дискримiнацiї;  iнформування громадськостi про порушення прав людини; просвiтницька дiяльнiсть у сферi прав людини; гуманiтарна допомога. Щороку ІАЦ МТПЛ оприлюднює Звіт про дотримання права на справедливий суд в Україні на підставі незалежного моніторингу судових процесів. Протягом п’яти років МОПЧ проводить стажування студентів-правників. У 2021 році ІАЦ МТПЛ розширив спектр співробітництва з вишами, підписавши меморандуми про проходження практики студентів Київського університету ім. Б Грінченка та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

___

Этот комментарий первоначально появился на сайте “Юридична газета” 22 июля 2021 года. Комментарии дают экспертам Центра гражданского развития возможность передавать идеи, основанные на их профессиональном опыте и часто на их исследованиях и анализе. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *