Моніторинг справи Залевського Олександра Володимировича (засідання 02.06.2021)

02 червня 2021 року в Кремінському районному суді Луганської області було продовжено розгляд кримінальної справи Залевського Олександра Володимировича, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Моніторинг дотримання права на справедливий суд проводився з використанням офіційної онлайн-трансляції на сайті Судової влади України.

Хід судового процесу. У судовому засіданні було допитано свідка сторони захисту.

Також, на початку, захисник Кухаревський Є.В. заявив клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку з його участю в іншій справі.

Крім цього, захисники Кухаревський Є.В. та Хачатуров Р.С. також заявляли клопотання про їх участь та участь обвинуваченого на наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції у зв’язку з тим, що вони витрачають багато часу та коштів для прибуття на судове засідання у зазначений суд. Сторона обвинувачення не була проти участі захисників у режимі відеоконференції, однак заперечувала проти участі обвинуваченого у судовому засіданні за таких умов, оскільки вважає його особисту присутність в залі суду обов’язковою.

Суд, заслухавши клопотання захисників і думку інших учасників судового засідання, та взявши до уваги карантинні обмеження в Україні, задовольнив клопотання захисників.

Стороною захисту також були заявлені клопотання про повторний допит свідка Путорайка та про проведення одночасного допиту свідків Приймак та Хвостик, оскільки їх свідчення суперечили одне одному. Прокурор заперечив, аргументуючи це тим, що сторона захисту зловживає своїми правами та затягує розгляд справи. Заслухавши клопотання захисників, а також думку інших учасників судового засідання, суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні цих клопотань. Мотивував рішення тим, що це затягне судовий процес, а досліджених доказів достатньо для їх оцінки, а у разі потреби суд може самостійно прийняти рішення про повторний допит.

Відзначимо, що п.3 статті 6 Конвенції про права людини захищає обвинуваченого від поспішного суду («Крочер і Моллер проти Швейцарії» п.35).  Проте, п.1 статті 6 Конвенції визнає за кожною особою, обвинуваченою у кримінальному правопорушенні, право отримати в розумний строк остаточне рішення про обгрунтованість обвинувачення, спрямованого проти нього, а точніше досягнення того, щоб обвинувачені не залишалися протягом тривалого часу під вагою звинувачення і щоб було винесено рішення про його обгрунтованість («Вемхов проти Німеччини» п.18, «Джулія Манцоні проти Італії» п.25, «Броуган та інші проти Сполученого Королівства» п.65). Також це регламентується національним законодавством України частиною першою статті 9 Конституції, де зазначається, що «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення», а також у ст. 21 КПК України йдеться про право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки.

На жаль, МТПЛ все частіше помічає подібну тенденцію, щодо затягування судового процесу. Проте дана справа все ж вселяє надію на дотримання розумних строків розгляду, що не можна не відмітити, як позитивний аспект моніторингу.

Клопотання про перенесення судового засідання судом було вирішено задовільнити та призначити наступне судове засідання на 08 липня 2021 року на 14:00 год.

Міжнародне товариство прав людини продовжить моніторинг даного кримінального провадження.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *